Shop Mobile More Submit  Join Login
About Photography / Professional C A T M A N / Suha DerbentMale/Turkey Groups :iconcanon-life: Canon-Life
Welcome to canon camera lovers
Recent Activity
Deviant for 13 Years
Needs Core Membership
Statistics 1,193 Deviations 11,184 Comments 197,043 Pageviews
×

Newest Deviations

Copyright Suha Derbent. All rights reserved. My images may not be reproduced or used in any form without my written permission. www.suhaderbent.com

Random Favourites

Activity


Canlı türlerinden biri ki adı insan olarak tanımlanmıştır, bu aşk konusuna çok eğilmiştir. İnsan türü için aşk ve cinsellik üzerine hep söylenecek bir şeyler olmuştur. Konu evren kadar eski olup bu türün soyu devam ettikçe de süreceğe benzemektedir.
Bir diğer canlı türü olan hayvanların ise bu konuda söylemlerine henüz rastlanmamıştır. Hayvanlar aşk ve cinselliği doğalarının onlara hissettirdiği gibi yaşarlar. İnsan türü bu duruma çok doğru ve yerinde bir tespitle "hayvanlar gibi" demiştir. Hayvanların düyasında aşk ve cinselliğin sınırı yoktur. Hatta kuralı da yoktur. Kimler birbirini beğenirse hemen birlikte olur. Bu işin öyle "yeri ve zamanı"da yoktur. Yer, herhangi bir yer, zamansa canlarının istediği zamandır.
Hayvanların birbirlerini uyarmak, tahrik etmek için özel giyisilere gereksinimi yoktur. Sözgelimi leoparlar asla leopar desenli çamaşır giymezler. Çünkü leoparın bizatihi kendisi leopardır. Partnerini uyarmak için insan desenli çamaşır giyen leoparlara henüz rastlanmamasının nedeniyse, o kadar çirkin olmayı kendilerine asla yedirememelerine bağlanabilirHayvanların dünyasında eşini aldatma da yoktur. Çünkü onlar için, "eşinden başkasıyla olmayacaksın" diye bir kural yoktur. Bütün bunlar onların doğalarının bir gereğidir. Hayvanların bu durumları insan denen türün yine çokça söz ettiği -ama sadece sözünü ettiği- "özgürlük" kavramını çağrıştırmaz mı?
Ancak bazı hayvan türlerinde durum biraz farklıdır. Mesela bazı kuş türlerinin mensupları, eşlerini yitirdiklerinde bir daha asla başkalarıyla olmazlar. İnsan türü bu durumu "sadakat" olarak adlandırır.
İnsan türünün cinslerinden biri olan erkek çok sayıda kişiyle cinsel ilişkide bulunmayı önemser hatta idealize eder. İnsan türünde sık rastlandığı halde hayvanlar arasında pek rastlanmayan başka bir şey de erkeklerin bir araya geldiklerinde yaptıkları seks konusundaki bitmez tükenmez konuşmalardır. Bu konudan söz etmeyi pek tercih etmeyen kaplanlar ise günde yüzlerce kez cinsel ilişki kurarlar. Bunu gören insan da hayvandan en önemli farkı olan aklını çalıştırarak hemen kaplanı avlayıp onun penisini yer! Böylece hayatı boyunca toplam bir kaç dakika daha fazla seks yapabilecektir. Ya da o öyle sanıyordur. Onun birkaç dakika daha fazla seks yapması kaplanların soyunun tehlikeye düşmesine değecektir.
Görüyorsunuz; insanla hayvanı birbirinden ayıran en önemli fark insanın aklını kullanması, hayvanlarınsa "akıl aslında akla zarar bir şeydir" diye düşünmesidir. Diğer yandan aklın akla zarar bir şey olduğuna inanan kaplan için bir insanı avlamak, onun önemsediği herhangi bir özelliğini edinmek, sahiplenmek için değil sadece o an karnını doyurabilmek veya kendini savunabilmek gibi sıradan nedenlerle gerçekleştirilir. Çünkü kaplanın insan gibi aklı yoktur. Zaten bu güne dek yavrusuna insan beyni yediren ne kaplan ne de başka bir hayvan da olmamıştır.
Aslanlar ise daha garip davranışlar sergiler. Israrla sürdürülen araştırmalara rağmen bu davranışlara insan türünde henüz rastlanmamıştır. Birbirini beğenip beraber olmaya karar veren aslan çifti hemen sürüden ayrılır. İkisi yaklaşık bir hafta boyunca başbaşa kalır. Araştırmalar buraya kadar olan kısmı insan türünde de belgelemiştir. Ancak aslanlar bu bir hafta boyunca ne yer, ne içer, sadece sevişirler. Üstelik bunu da günde 100'e yakın tekrar ederler. Yani o bir hafta boyunca yaptıkları tek şey sevişmektir…
Hayvanların dünyasından bu konuya dair örnekler çok fazladır ama buraya da sığmaz. Cinsel gücü nedeniyle kaplanlara özenen akıl sahibi insan türünün yakın gelecekte hangi akılsız hayvan türüne özenip soyunu tüketeceği bilinmemekle birlikte bu konuda azimli olduğu artık herkes tarafından bilinmektedir.
Diğer yandan insan türüne göre ömrü saatlerle ifade edilebilecek kadar kısa olan kelebeklerin bile o kısacık yaşam sürelerinde aşka dair insan türünden daha fazla şey yaşamadığı henüz kanıtlanamamıştır. Kelebeklerin uçarak çiftleşmeleri yatak veya benzeri şeylere bağımlı olan insan türünü aşağılamak için olabilir mi? Bu konuda araştırmalar sürüyor.
Hayvanlarla insanların cinsellik konusunda elbette ortak yanları da vardır. Mesela en önemli ortak yanları mastürbasyondur. Her iki tür de mastürbasyon yapar.
Mastürbasyon konusunda aralarındaki tek fark, hayvanların bu davranışı cinsellik dışındaki alanlara da taşıyıp bir yaşam biçimi haline getirmemeleridir…
www.catman.com.tr

deviantID

catman-suha
C A T M A N / Suha Derbent
Artist | Professional | Photography
Turkey
Copyright Suha Derbent. All rights reserved. My images may not be reproduced or used in any form without my written permission.

www.suhaderbent.com

Current Residence: Istanbul- TURKEY
deviantWEAR sizing preference: Copyright Suha Derbent. All rights reserved.
Print preference: Copyright Suha Derbent. All rights reserved.
Favourite photographer: Michael Nichols
Operating System: MacPro&MacBookPro
Interests

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconrodrigodiazaravena:
RodrigoDiazAravena Featured By Owner Mar 31, 2016
Happy Birthday!
Reply
:iconcloudwhisperer67:
Cloudwhisperer67 Featured By Owner Mar 31, 2016  Hobbyist Photographer
Reply
:iconmecengineer:
mecengineer Featured By Owner Mar 31, 2016
Happy Birthday
Reply
:iconthe-dude-l-bug:
The-Dude-L-Bug Featured By Owner Mar 31, 2016  Hobbyist General Artist
:party:    HAPPY Birthaversary!!  :D  :cake:
Reply
:iconkariliimatainen:
KariLiimatainen Featured By Owner Mar 31, 2016  Hobbyist Photographer
Happy birthday !! :)
Reply
Add a Comment: